ติดต่อเรา


 

NYC English LLC
1881 West Traverse Parkway,
Suite E, Box 500,
Lehi, Utah
84043

ANYTIME • ANYWHERE • ANY DEVICE

NYC English Logo
Close Menu

โปรดให้ข้อมูลที่จะติดต่อกลับ
คุณและทดลองเรียนฟรีได้เลย

Thank you for your interest in NYC English products.

We will contact you as soon as possible. 

Play Video
Play Video

ผู้เรียนแต่ละคนสามารถซื้อแอพซอฟแวร์ได้ที่นี่

ราคาปกติ

US$199

ต่อปี ทุกระดับ

ซื้อราคาพิเศษได้เดี๋ยวนี้

US$129

ต่อปี ทุกระดับ

ดาวน์โหลดได้เดี๋ยวนี้

BEGINNING CONVERSATION:

SCOPE & SEQUENCE

BEGINNING CONVERSATION

Download

INTERMEDIATE CONVERSATION:

SCOPE & SEQUENCE

INTERMEDIATE CONVERSATION

Download

ADVANCED CONVERSATION:

SCOPE & SEQUENCE

ADVANCED CONVERSATION

Download

TOEFL

Correlation

NYC English correlated to The Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

TOEFL

Correlation

Download

TOEIC

Correlation

NYC English correlated to Test of English for International Communication (TOEIC)

TOEIC

Correlation

Download

IELTS

Correlation

NYC English correlated to The International English Language Testing System (IELTS)

IELTS

Correlation

Download

คำอธิบายผลิตภัณฑ์โดยย่อ

 • 90 หัวข้อแบ่งออกเป็น 3 ระดับ: เริ่มต้น,กลาง และ ขั้นสูง
 • สอนทักษะสำคัญ: การอ่าน, การเขียน, ไวยากรณ์, การพูด, การออกเสียง และการฟังทำความเข้าใจ
 • สามารถอ่านคำแปลแบบบรรทัดต่อบรรทัดได้ทันทีด้วยปุ่มเดียว
 • ซอฟแวร์จดจำเสียงทันสมัยเพื่อช่วยการออกเสียงของคุณ
 • ใช้ได้บนทุกอุปกรณ์
 • วิดีโอคุณภาพสูง 900 คลิป แบบถาม-ตอบได้ พร้อมฉากบทสนทนาแบบธรรมชาติและคำอธิบายเพื่อการสอน
 • แดชบอร์ดติดตามผลสำหรับครู บุคลากร และนักเรียน
 • ครูที่เป็นเจ้าของภาษาอังกฤษ
 • คำศัพท์สำคัญ สำหรับคำและวลีที่ค้นหา
 • พจนานุกรมในตัวเพื่อการค้นหาที่ง่ายทันใจ
 • ข้อสอบแบบโต้ตอบได้และแบบฝึกหัด
 • ออกแบบการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ
 • เทียบเคียงได้กับ TOEFL, TOEIC, IELTS และ CEFR ซึ่งเป็นมาตรฐานของยุโรป
 • สามารถใช้เสริมหลักสูตรเดิมเพื่อการเรียนรู้ทบทวนด้วยตัวเอง
 • การสนับสนุนทางเทคนิคที่เชื่อถือได้