Chúng tôi là ai?

Giá trị cốt lõi

NYC English tin rằng chúng tôi có thể mở ra thế giới cho mọi người thông qua tiếng Anh: trao quyền cho họ, kết nối họ, trao cho họ kỹ năng tiếng và lòng tự tin để họ có thể phát triển nhanh chóng trong sự nghiệp và cuộc sống.

Sứ mệnh của chúng tôi là thúc đẩy việc học tiếng Anh giao tiếp bằng việc tạo ra một sản phẩm mang tính chuyên nghiệp, dễ sử dụng ở bất kì đâu, bất kì lúc nào và trên mọi thiết bị.

Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục cải tiến và hoàn thiện sản phẩm với những tiến bộ trong công nghệ kỹ thuật số và đổi mới trong giáo dục.

Các thành viên của công ty chúng tôi

Mark Emerson - founder of NYC English

Mark Emerson

Chủ tịch tập đoàn

Người sáng lập

NYC English được sáng lập bởi Mark Emerson, một ủy viên quản trị bậc C, người đã sở hữu và điều hành thành công nhiều công ty phần mềm tiếng Anh kỹ thuật số toàn cầu trong suốt 18 năm qua.

Ông Emerson tham gia thị trường thế giới từ năm 2000 với tư cách là Chủ tịch của Ellis Inc, một công ty phần mềm tiếng Anh mà đã được mở rộng quy mô ra toàn cầu.

Vào năm 2006, ông bán Ellis cho công ty giáo dục lớn nhất thế giới, Công ty Giáo dục Pearson,sau đó thì họ có mời ông làm Phó chủ tịch để sản xuất các sản phẩm tiếng Anh kỹ thuật số toàn cầu.

Ông phát triển bộ phận Tiếng Anh Kỹ thuật số của Pearson một cách hiệu quả và mở rộng quy mô của nó ra toàn thế giới.

Trong quá trình làm việc tại nhiều quốc gia khác nhau, ông đã trực tiếp nhận thấy việc tìm ra một phương học tiếng Anh mới hoàn toàn là điều vô cùng cần thiết: phương pháp mà có thể tích hợp cách học thông qua các thiết bị giao tiếp di dộng, giáo viên song ngữ và phần mềm tiên tiến của thế kỷ 21.

Ông cũng nhận thấy giao tiếp bằng tiếng Anh là một kỹ năng vô cùng thiết yếu trong kỷ nguyên kết nối , đồng thời, khả năng giao tiếp tiếng Anh thành thạo và tự tin cũng là chìa khóa để giúp mọi người trên thế giới có được cơ hội tốt hơn trong cuộc sống.

Ông kết luận: "Phần lớn mọi người cảm thấy họ không thể giao tiếp bằng tiếng Anh nhưng họ muốn làm được điều đó. Tôi thì thấy họ có thể làm được."

Vì vậy, với tư tưởng này, ông Emerson đã thành lập NYC English vào năm 2015.

Sau nhiều năm phát triển, Phần mềm ứng dụng đang dần nhanh chóng xâm nhập thị trường trên toàn thế giới.

Những nhân vật chủ chốt

Thomas Irle

SVP, Acting COO

 • Managing Director, Educational Technologies Ltd.
 • Director, Time Life Asia
 • Vice President, Asia Universal Music
 • Masters in Business Administration, Hamburg University

Prabish Chandran

Chief Technology Officer

Dr. David Christiansen

Instructional Design

 • Curriculum Developer – Công ty Giáo dục Pearson,
 • Ph.D., Educational/Instructional Technology
 • Master of Education (M.Ed.) Teaching English as a Second/Foreign Language
 • Bachelor’s Degree in Linguistics, Bilingual Education

Craig Tranter

Director Sales and Operations, China

 • Vice President & Head Asia, Australia and the US Pacific, Houghton Mifflin Hardcourt
 • Corporate General Manager – Educational Publishing, Marshall Cavendish
 • Managing Director MCL & Group Publisher – Home & Library, Marshall Cavendish
 • Deputy Group General Manager Group Finance, Vice President Business Development & Corporate Planning, Times Publishing Limited
 • Master of Business Administration, The University of Manchester

Brian Kofford, CPA, MAcc


Chief Financial Officer

 • Owner, Biesinger & Kofford CPAs, PLLC
 • Owner, Kofford & Associates, CPAs
 • Manager CPA, Bramble & Co
 • Bachelor’s Degree in Accounting, Masters Degree in Taxation, Brigham Young University

Our Vision

NYC English believes in opening the world to people through English: empowering them, connecting them and giving them the language skills and confidence to thrive in their careers and social life.

Our goal is to accelerate learning of conversational English by delivering a professional grade product that is easy-to-use, anytime, anywhere and on any device.

With the world becoming increasingly reliant on digital technologies we will provide the most comprehensive, immersive and enjoyable digital learning experience.

Our focus is on Asia, home to 60% of the world’s population, with high economic growth and a strong desire to learn English. Looking to the future we will continue to enhance, deepen and expand the product range through digital learning innovations and pedagogic excellence.

Our Mission

NYC English will achieve our Vision by:

Producing software that is pedagogically best-in-class as well as easy and fun to use across all current and future systems.

Keeping one step ahead by a focus on investing in innovation: enhancing existing products, and creating customer relevant new products and services.

Employing/partnering with the best pedagogical experts.

Employing/partnering with the best technology and design experts to optimize the UX & UI.

Employing/partnering with well established distribution companies and marketing experts.

By doing the above, we will create a compelling proposition to customers and value for all stakeholders.

ANYTIME • ANYWHERE • ANY DEVICE

NYC English Logo